Det kan ibland tyckas lättare sagt än gjort att bli av med virus. Men med hjälp av professionella virussanerare är problemet snabbt och effektivt avhjälpt. Att sanera för virus kan vara extra viktigt i influensatider, som när samhället man bor i drabbas av vinterkräksjukan.

Virus kan snabbt smitta många människor och göra det besvärligt inte bara för de som insjuknat utan även för företag. De kan sakna personal för den dagliga verksamheten. Förutom att göra en större virussanering så är det viktigt att dagligen se till att desinfektera både ytor och handtag samt ha handsprit tillgänglig. 

 

Vilka typer av desinfektion används?

Det finns olika märken förstås, men man skiljer på produkter som används för större ytor och dem som man använder för mera specifika ytor. Alkoholbaserade medel används oftast på mindre ytor för att desinfektera exempelvis platser där det finns kroppsvätskor.

De fungerar mot en del virus men inte mot de som orsakar kräksjuka. Så det är alltid viktigt att läsa instruktionerna för vad som gäller. Efter att man desinficerat med alkoholbaserade produkter kan man direkt använda ytorna igen och behöver alltså inte vänta på att de ska verka. Produkterna ska användas med försiktighet och i höga doser kan ångorna ge huvudvärk.

 

Virkon

Virkon, vars namn är en förkortning för viruskontroll, är ett annat medel som har flera olika desinficerande effekter. Det innebär att produkten hjälper mot flera olika typer av virus samt dödar svamp och bakterier. Den kan användas både på stora ytor och vid ytspecifik virussanering.

Man kan själv göra en hel del för att se till att företagslokalerna är rena och desinfekterade. Det kan vara en bra idé att ta kontakt med virussanerare för att få en bättre förståelse för vad man själv kan göra. Man kan behöva lära sig rutiner, antingen för personalen eller för beställning av professionell hjälp.