”The Child is father of the Man”, skrev den romantiske poeten William Wordsworth i dikten ”My Heart Leaps up”. En möjlig tolkning av den kärnfulla meningen är att den beskriver hur vi som vuxna alltjämt är påverkade och formade av vår barndom.  För den som är förälder till ett litet barn kan insikten om det egna inflytandet över barnet vara både hänförande och skrämmande. Man kan inte förutsäga framtiden, så man oroar sig för att varje oskyldigt snedsteg i ens uppfostringsförsök skulle kunna få katastrofala proportioner.

 

 

Problem med kommunikation

 

För att försäkra sig om att barnet är tryggt och lyckligt är det viktigt med kommunikation. Tyvärr kan det vara svårt att hitta ett gemensamt språk för att kommunicera med sitt barn. Barn och vuxna har ofta både olika viljor och olika verktyg till hands för att uttrycka dessa viljor. Vissa rådgivare och handböcker försöker felaktigt lösa det här kommunikationsproblemet genom att ge föräldrar generella råd för uppfostran, och behandla barn som vore de en homogen grupp med likadana behov och utmaningar. I stället för att applicera den här typen av enkla förklaringsmodeller på sitt barn kan det vara en god idé att söka sig till någon som värderar innerlig lyhördhet.

 

Sök vägledning

 

I Nyköping erbjuds lyhörda, hjälpande samtal till föräldrar som upplever sig ha stött på hinder i relationen till sitt barn. Dessa vägledande samtal i Nyköping månar om att bemöta barn som kännande och unika människor, precis som vuxna. Som följd är också de vägledande samtalen unika. Även förutsättningarna för samtalen är anpassningsbara för din bekvämlighets skull: samtalen kan utföras i ditt eget hem, såvida du bor i Nyköping eller Stockholm. Beroende på din familjs behov kan du boka ett enda samtal eller, om ni är i behov av en längre process, köpa klippkort. Ta steget här: https://www.kirsimarjahealing.se/