När man skickar ut enhetlig information, när dokumenten blir rätt direkt och deras utseende är noga genomtänkt, ger det ett kraftfullt intryck. Både kunder och andra intressenter får ett positivt intryck av ditt företag. Dessutom minimerar det risken för klagomål och reklamationer.

Din personal kommer också att uppleva hur roligt det är att jobba i ett företag med maximalt effektiv dokumenthantering. Med edi lösning uppnår du precis allt detta. Den mjukvara som används heter Lasernet, och den kan dessutom arbeta tillsammans med det system du redan har.

 

Effektivt arbete och sparade resurser

Ditt Visma eller SAP behåller du och vässar bara funktionerna. Du kommer att få uppleva ERP, effektiv resursplanering, Enterprise Resource Planning, i ditt företag, och förmodligen kommer dina konkurrenter också att märka att du har det. Dina medarbetare slipper slösa sin arbetstid på dubbeljobb och dessutom får ni korrekt information direkt på alla utgående dokument.

Edi lösning för rätt konfigurerad information är till för att hjälpa ditt företag att effektivisera sitt flöde, och speciellt när många arbetar hemifrån är det praktiskt att arbeta molnbaserat. Eftersom man får all hjälp med implementering, support och utbildning, finns det ingen anledning att missa denna konkurrensfördel. Du kan visa framfötterna med edi lösning, både inför kunder, leverantörer, finansiärer och myndigheter.

 

Det är ett framsteg för ditt företag

Att installera och genomföra en edi lösning innebär ett stort framsteg för hela din verksamhet. Du kontaktar helt enkelt ett företag som Tabellae Sverige som ordnar alla praktiska detaljer med konfigurering och anpassning efter din bransch och de inställningar just ni behöver.

Skaffa en edi lösning så att du kan ta fler marknadsandelar inom din egen bransch. Med ett effektivt flöde i dokumenthanteringen frigör du också resurser i företaget när dina medarbetare blir mer effektiva. En edi lösning ger också trovärdighet åt såväl rapporter som alla andra utgående dokument.