editorial

När det är dags att åka skidor eller snowboard vill man ju gärna att det ska vara fullt med härlig vit snö i backen. Ibland lyser dock snön med sin frånvaro. Inte en snödriva så långt ögat når. Men ingen behöver misströsta för det. Med en pistmaskin och lite jobb kan man rädda situationen. 

En skidbacke förväntas ju vara i toppskick när man åker på vintersemester. Med en pistmaskin klarar man av det. På nätterna när backarna är stängda kan man köra dessa maskiner. Då fördelar maskinen snön och ibland sprutar den iväg snö bakom sig. Speciellt om den har en snöfräs. 

Hur fungerar en pistmaskin?

Framtill på en pistmaskin finns det ett schaktblad. Det har till uppgift att samla upp snö. Samtidigt kan den fördela snön och jämna ut underlaget. Längst bak på fordonet finns det ett aggregat. En del av det består av en fräs. Ett verktyg som  roterar och skär samtidigt. 

Den här speciella snöfräsen kan lösa upp hårda isbitar som gärna vill bildas i snörika områden. Är det mycket snö som ska prepareras kan man använda en tryckvals också. Den är extra bra att ha om det är ett stort snödjup som man bearbetar.  

 

pistmaskin

Tunga stora maskiner 

En pistmaskin är tung. Den minsta väger kanske fem ton medan den största kan blir så tung som tolv ton. Det vill inte säga lite det. På sextitalet började man tillveka dessa stora maskiner och de blev med tiden oumbärliga om man ville driva en turistanläggning med skidåkning. 

Innan man använder en pistmaskin tar man snökanoner till hjälp. De ser till att det blir tillräckligt med snö i backen om det inte snöat på några dagar. Har det gjort det behövs inte snökanonerna. I Sverige kan det variera med nederbörden så en snökanon är bra att ha till hands på vintrarna i detta landet.