editorial

Träd är otroligt vackra och samtidigt livsviktiga för miljön. Det är därför viktigt att vårda träd på bästa sätt för att kunna njuta av dem så länge som möjligt. Det är tyvärr inte alla träd som klarar sig hur länge som helst även om man är noga med att besiktiga dem med jämna mellanrum samt beskära dem rätt. Det kan trots det bli aktuellt att fälla trädet helt och hållet på grund av det blivit sjukt, vandaliserat eller angripet av röta. Det kan dock vara bra att få trädet utvärderat av proffs innan man tar det stora beslutet att kapa ner det. 

Det är alltid säkrast att ta hjälp från de med kunskap och erfarenhet

Genom att kontakta en arborist så kan man få hjälp med trädbesiktning. De kan göra en bedömning av trädets tillstånd, eventuella risker samt lämna förslag på lämpliga åtgärder. Är trädet bortom all räddning så bör man även ta hjälp att fälla trädet på ett säkert sätt. Att fälla ett träd utan rätt kunskap, erfarenhet och säkerhetstänk kan innebära att man utsätter sig själv för stor fara och även människor samt materiella ting som finns i närheten.

Säker fällning av träd i Skåne 

Alias Arborist kan hjälpa till med fällning av både stora och små träd i hela Skåne. De kan även fälla träd i trånga miljöer med hjälp av sektionsfällning, markfällning eller skylift. Sektionsfällning innebär att trädet avverkas på ett kontrollerat sätt och träddelarna kan firas ner till marken bit för bit eller riktas och fällas på en förbestämd yta.

Alias Arborist har lång erfarenhet av att fälla besvärliga träd i hela Skåne. De hjälper privatpersoner med trädgårdsträd, men de vänder sig även till kommuner och företag med träd i allt från tätorter till landsbygd. Mer information om vad de kan stå till tjänst med samt kontaktuppgifter hittar man på https://www.aliasarborist.se/traedfaellning/traedfaellning-skane