editorial

Inom olika företag, organisationer och även hos privatpersoner kan det uppstå ett behov av tillfälliga lokallösningar. Om ett företag expanderar snabbt kan det behövas fler kontorsplatser fram till dess att företaget byggt ut eller hittat större lokaler. Inom vård och skola kan gamla lokaler behöva renoveras för att hålla sig uppdaterade och det kan därmed behövas tillfälliga lokaler fram till dess att renoveringen är färdig. Ska man som privatperson bygga nytt eller bygga om så kan ett tillfälligt boende behövas på tomten för att man ska kunna vara nära bygget utan att behöva leva mitt i det. 

Ett företag med lång erfarenhet av att hitta tillfälliga lokallösningar

PCS Modulsystem har lång erfarenhet av att hitta tillfälliga lokallösningar till alla möjliga branscher med olika ändamål. De skapar bland annat modulhus för arbete, studier, vård och boende. PCS Modulsystem har moduler som håller mycket hög kvalitet och är designade för att kunna uppfylla alla tänkbara behov av lokal. Deras färdiga lösningar infriar alla krav på miljö, energi och byggkvalitet.

Modulhus

En skräddarsydd lösning bestående av modulhus kan vara ett mycket bra alternativ

PCS Modulsystem kan skräddarsy modulerna utifrån de behov och önskemål som finns hos kunden. Förutom att kunden kan få precis så stora lokaler som behövs, med nödvändig interiör, så är det dessutom möjligt att hyra modulerna precis så länge som behovet finns. Det innebär att man inte behöver betala hyra för lokalerna längre tid än nödvändigt, men man kan även förlänga vid behov. Något som är perfekt med tanke på att byggen och renoveringar ofta kan stöta på problem som flyttar fram datumet för färdigställandet av projektet. 

Om man väljer att hyra modulhus från PCS Modulsystem så får man lokaler med hög komfort, anpassade efter de behov som finns och de kommer dessutom på plats i tid. På http://www.pcsmodulsystem.se/moduler/modulhus/ finns mer information om PCS Modulsystems olika lösningar samt bilder och filmer med deras tidigare projekt.