Gröna växter och lummiga trädgårdar är något som är väldigt uppskattat av många. Något som däremot inte är speciellt bra är växtlighet på taket. Även fast det kan se oskyldigt och rent av lite mysigt ut med mossa på taket så kan det ställa till stora besvär och till exempel leda till kostsamma fuktskador. Har man inte anlagt ett torvtak så har helt enkelt inte växtligheten något att göra på taket och man bör snarast möjligt avlägsna den. 

Påväxt kan förstöra mer än vad man tror

Man kan ju undra vad det är som är så farligt med lite mossa, alger eller lav på takpannorna, det är ju inte så att de väger så mycket att taket kan rasa in. Men växter trivs väldigt bra i fuktig miljö och binder dessutom fukt till de ytor där de växer, vilket gör att taket aldrig får chans att torka utan ytskiktet slits sakta ner. Växter skapar dessutom en sur miljö som bryter ner även de hårdaste material och kan därmed enkelt orsaka skador på ett tak. 

Grundlig tvätt tar bort allt oönskat från taket

Det bästa för taket är därför att tvätta det noggrant så att även påväxtens rötter försvinner och behandla det med en Grön-fri behandling som förhindrar att växtligheten kommer tillbaka. Har ytskiktet hunnit börja brytas ned så kan en målning vara på sin plats för att taket ska kunna få tillbaka sin skyddande funktion. 

I Lund finns experter som kan utföra din taktvätt

Ett företag som bland annat utför taktvätt i Lund är Hustvättarna. De tvättar olika typer av takpannor och taktyper med mycket effektiva metoder. Hustvättarna besitter flera års kompetens inom taktvätt och är ett av Sveriges främsta företag inom branschen. Förhindra skador innan det är för sent genom att boka en taktvätt som får ditt tak att hålla i längden.