Alla kemikalier måste förvaras på ett säkert sätt. Det finns kemiska vätskor som kan vara farliga om man handskas med dem på fel sätt men även om de förvaras fel. Därför ska alla kemikalier märkas upp ordentligt med innehåll och förvaras i särskilda kemikalieskåp. Olika kemikalier kräver dessutom olika slags förvaring. Både mängden och vilket slags kemikalie det är avgör om allt kan förvaras i samma skåp. Det är inte alls ovanligt att man behöver flera skåp till sin kemi. 

 

Ett kemikalieskåp måste uppfylla vissa krav

Det går inte att använda vilket skåp som helst till förvaring av kemi utan det måste vara godkänt och uppfylla speciella säkerhetskrav för att få användas för kemikalieförvaring. Ett exempel på ett företag som säljer kemikalieskåp är; https://se.vwr.com/store/category/forvaringsskap/589131. Vanligt är att man använder speciella kemikalieskåp på olika industrier men de förekommer även på skolor. Hälsofarliga kemiska produkter måste förvaras svåråtkomliga för barn och ska på en skola hållas inlåsta. Det är inte alltid som kemikalieskåpet behöver vara låsbart. På industrier där skåpet står i arbetslokalen räcker det ofta med att själva lokalen är låst så att obehöriga inte kan komma åt kemin. 

 

Vissa ämnen reagerar med varandra

Ska man förvara kemi är det viktigt att ta reda på vilka ämnen som kan förvaras tillsammans i skåpet. Det finns ämnen som reagerar med varandra och kan orsaka skador och olyckor som brand och explosion. Ämnen som riskerar att reagera med varandra kan behöva förvaras i olika kemikalieskåp. Men ibland räcker det med att de bara har tillräckligt stort avstånd mellan varandra så kan man ha dem i samma skåp. Kanske känns det ändå säkrare att istället ha två skåp och aldrig riskera att två reaktiva ämnen hamnar för nära varandra om man skulle råka ställa behållaren på fel plats.