Med hjälp av en pump kan man på ett enkelt och säkert sätt flytta både lösa och mer trögflytande vätskor, något som kan vara lika användbart i livsmedelsindustrin som i tillverkningsindustrin. Med en pump kan man flytta både olja, kemi, läkemedel, livsmedel etc. Men vilken pump ska man välja? Med pumpservice i Norrköping kan du få hjälp att hittat rätt pump, men nedan finns lite av det man ska tänka på.

När man väljer pump måste man utgå från vad det är som ska förflyttas. En magnetpump passar ofta bra till livsmedel och mejeriprodukter, medan en membranpump lämpar sig bäst för färg, lim och andra trögflytande vätskor. Det finns också särskilda pulverpumpar som klara att flytta torra ämnen man att partiklar läcker ut. Är vätskan giftig, brandfarlig eller kanske frätande? I så fall är det viktigt att man följer de instruktioner som finns angående farliga ämnen.

 

Ergonomi och arbetsställning

Mängden vätska som ska förflyttas har också betydelse. En större mängd vätska kräver en pump med högre kapacitet, likaså en vätska med högre densitet. Men vätskans densitet och även hur trögflytande den är, påverkas också av värme och temperatur. Vissa pumpar klarar inte av högre temperaturer. 

Ska man använda pumpen ofta i sin verksamhet är det bra om den är elektrisk och har en ergonomisk arbetshöjd. Pumpar man för hand sliter man onödigt på rygg, axlar och armar och utan bra ergonomisk höjd riskerar man också onödiga arbetsplatsolyckor. Rätt arbetshöjd är speciellt viktigt då man pumpar farliga vätskor. 

Man måste dessutom välja en pump som är anpassad efter det ämne som ska pumpas. Är ämnet frätande måste pumpen vara gjord av material som inte påverkas av detta. Därför är det viktigt att heller inte använda samma pump till olika ämnen, utan varje vätska måste ha sin specifika pump. Mer information hittar du här: https://www.pump-pyrolysteknik.se/pumpservice-norrkoping/.