editorial

Lasersvetsning – en ny typ av svetsning?

Eftersom jag är lite av en kontorsråtta har mer handfasta yrken alltid fascinerat mig. Svetsare är just ett sådant yrke och området svetsning har alltid varit föremål för fantasier för mig.

Svetsning är en process som används för att förena två eller flera metaller. Svetsningen sker genom upphettning av materialet till den temperatur där de smälter samman och bildar en ny, starkare, metall. Det finns olika sorters svetsning, varav lasersvetsning är en ny typ. Vi tittar närmre på hur lasersvetsning går till och vad den stora skillnaden mellan vanlig svetsning och lasersvetsning är.

Lasersvetsning är en process där fokuserade ljusstrålar med hög intensitet används för att smälta och svetsa ihop material. I stället för att använda direktkontakt som vid vanlig svetsning använder lasersvetsning värmen från laserstrålen för att smälta ihop bitarna. Detta gör det lättare att komma in i trånga utrymmen och svetsa små materialstorlekar med noggrannhet och precision.

Lasersvetsning

Vad är fördelarna

Den största fördelen med lasersvetsning jämfört med vanlig svetsning är den kontroll som den erbjuder. Lasersvetsar är otroligt exakta och ger en mycket jämnare svetskvalitet än konventionella svetsmetoder

Processen för lasersvetsning omfattar fyra steg: förberedelse av materialet, fokusering av strålen i materialytan, applicering av tryck för att hålla ihop delarna medan de svetsas och slutligen avlägsnas överflödigt material. Lasersvetsning är en mycket renare process än konventionell svetsning utan gnistor och rök.

Vad tycker du? Är lasersvetsning verkligen en ny typ av svetsning eller bara en avancerad version av traditionell svetsning? Det är definitivt värt att överväga om du letar efter effektivare och mer kontrollerad svetsning.

En lasersvetsmaskin kostar vanligtvis mellan 100 000 och 500 000 SEK så det ju ingen billig maskin att köpa. Lyckligtvis finns det både arbetskraft och maskiner att hyra in specifikt för det arbete du behöver ha utfört. Kolla med Lasertechyag: https://www.lasertechyag.se/tjanster/laser/lasersvetsning.html.