editorial

Alla framsteg och framgångar här i livet tenderar att komma med en rekyl. Formeln brukar vara: två steg framåt och ett steg bakåt, något som man med tiden inser är något som man faktiskt kan förbereda sig på.
För när det plötsligt känns som att man inte kommer någonstans gäller det att blicka bakåt och se vad det är som man faktiskt har åstadkommit.

Det bekanta mörkret

För alla sorters förbättringar i livet brukar föra med sig en initial försämring. Även negativa beteendemönster och sammanhang skapar trots allt ett sorts stöd och en trygghet – även om de i längden är destruktiva. 
Det första hindret till att ta tag i saker i våra liv är därför att vi inte vågar släppa taget om mörkret, för att det är bekant.

Vågar man dock tillåta sig själv att vara vilsen för en stund brukar belöningen och ljuset visa sig efter en tid. Man kan också få hjälpa av sin omgivning, förutsatt att den inte bidrar till ens mörker.
Ibland kan det därför vara skönt att ta hjälp av någon som är professionell som har vana att lotsa folk genom denna process. 

psykiatriker

Tveka därför inte att kontakta någon som Rainer Strömblad, psykiatriker med lång erfarenhet av att hjälpa människor i samma sits som du framåt i livet: https://www.rainerstromblad.se/.
Att samtala med någon är egentligen inte mer än att man får en spegel som reflekterar tillbaka en själv på ett nytt sätt, och utan förvrängningar som man själv inte kan se igenom.

För den hårda sanningen är att det oftast är vi själva som står i vägen för oss själva. Vår rädsla inför att våga bli fria och vårt beroende av destruktivitetens trygghet gör att vi aktivt väljer att inte ta tag i den situation som vi befinner oss i.
Ett steg i taget går det dock att finna vägen till oss själva igen.