Ja den är faktiskt det, skolan är väldigt viktig för lärande och det sociala samspelet som utvecklas under de år man går i skolan. I Sverige har vi skolplikt från sex års ålder, vilket innebär att det nu sedan ett år tillbaka ungefär, är lag på att gå i skolan redan från förskoleklass. 

 

Så var det inte förut, då fick föräldrar välja om de ville ha sina barn i förskoleklass eller om de helt enkelt skulle ha barnen hemma ett år mellan förskola och skola. De flesta föräldrar valde dock ändå att ha barnen i förskoleklass, kanske av rädsla för att barnen skulle hamna utanför om de missat ett helt år med sina kompisar. 

 

 

Olika valmöjligheter

 

Bor man på en lite mindre ort så finns det antagligen kanske bara en skola att välja på när barnen ska börja låg-, mellan- eller högstadiet. Då är det bara att ta det som bjuds. Men de som bor i de lite större städerna i landet har antagligen fler valmöjligheter när det kommer till val av skola till deras barn. 

 

Kanske deras kommun erbjuder ett par tre stycken högstadieskolor och flertalet mellanstadieskolor för familjerna att välja bland. Vilket ju kan vara bra om de skolor som finns att välja på kanske har olika inriktning, som man vill välja beroende på vad barnet har för tycke och förutsättningar. 

 

Förskola eller skola

 

Någonting som de flesta föräldrar kan välja en hel del på är när det kommer till val av förskola för de allra minsta barnen. Bor man till exempel och ska välja förskola i eskilstuna så finns det säkerligen en hel drös olika förskolor att välja bland där. Många är vanliga förskolor men många inriktar sig på olika saker. En del är så kallade föräldrakooperativ vilket innebär att föräldrarna har ett stort ansvar när det kommer till städningen av förskolan.