En bouppteckning innebär att man gör en inventering av den avlidnes tillgångar och skulder. Om den avlidne var gift ska också makens tillgångar och skulder tas upp. Även om den avlidne var sambo kan eventuellt den efterlevande sambons tillgångar och skulder behövas tas upp om ett testamente upprättats. Sedan sammanställs en bouppteckning där alla dödsbodelägare och arvingar delges i en så kallad bouppteckningsförrättning där man går igenom dödsboet.

En bouppteckningsförrättning ska ske inom tre månader från dödsfallet och har man något att tillägga efter förrättningen har man ytterligare en månad på sig för att göra en komplettering innan den delges till Skatteverket där den registreras. Om det bara finns en efterlevande make eller sambo som dödsbodelägare, behövs inget arvsskifte upprättas, men det kan bli aktuellt att göra en bodelning inför arvskiftet. I annat fall, där det är flera dödsbodelägare, ska eventuella tillgångar fördelas mellan dem efter registreringen hos Skatteverket, som exempelvis värdepapper, fordon och försäljning av en fastighet eller bostadsrätt.

Man kan låta en utomstående eller en boutredningsman hos tingsrätten ta hand om bouppteckninsförrättningen redan efter dödsfallet, som att till exempel säga upp den avlidnes abonnemang, betala räkningar och sedan avveckla dödsboet. Men är dödsbodelägarna överens behöver de inte anlita någon, utan kan bestämma mer vid själva bouppteckningsförrättningen. Om det är små tillgångar i dödsboet kan man istället för en bouppteckning göra en dödsboanmälan och då är det socialförvaltningen i den avlidnes kommun som tar hand om det.

Det är som sagt en hel del att ta itu med efter ett dödsfall och det kan därför vara bra att vända sig till en juristbyrå för att få hjälp med bouppteckningen. Förutom att man vet att det hela går rätt till, slipper man det jobbiga med alla papper. På Nordins juristbyrå kan man inte bara få hjälp med en bouppteckning, utan även en hel del andra tjänster. https://www.nordinsjuristbyra.se/tjanster/bouppteckning/