editorial

Pandemin med Covid-19 har ställt till det för många företag. Under lång tid har företag knappt haft några lager av vare sig inkommande råvaror eller färdiga produkter. Flera företag har drabbats av komponentbrist och försenade leveranser. För att inte binda kapital i lagerhållning har bolag förlitat sig på leveranser just-in-time. Den tiden är förbi. Nu finns ett uppdämt behov av att skaffa sig lageryta. Men flera företag har inga stora lagerytor. Däremot kan de ha högt i tak.  Äger eller leder du ett företag i denna situation? Ett  smart sätt att tackla problemet är att bygga ett plan med entresol. 

Med installation aventresol får du en mellanvåning inom befintlig byggnad. Då behöver du inte bygga till med nya ytterväggar. Du behöver inte ens söka byggnadslov. Mellanvåningen eller entresolplanet vilar på pelare som ställs på befintligt golv. På detta bottenplan frigör du yta som du kan använda för ökad lagerhållning. Du kanske har haft kontor på fabrikens bottenplan? Placera kontoret på din nya mellanvåning!

 

entresol

 

Att planera för entresol

För att installera entresol krävs naturligtvis noggrann planering. Å andra sidan tar själva ombyggnaden inte särskilt stor tid i anspråk. Från din leverantör får du hjälp med att inspektera förutsättningarna för att kunna bygga ett entresolplan. Även om du har en klar idé om hur bygget ska se ut, kan leverantören med sin erfarenhet ge många goda råd. 

Det finns en rad saker att ta hänsyn till. Pelarna måste placeras så att frigjord golvyta kan utnyttjas på bästa sätt. Trappor eller hiss mellan bottenplanet och mellanvåningen ska placeras ut optimalt. En rad hållfasthetsberäkningar måste göras. Vilken bärighet kommer de olika golven att ha? Med ett entresolplan kommer ljusförhållandena att ändras. Armaturer ska anskaffas för att skapa goda arbetsförhållanden. Nya ledningsdragningar och genomföringar för VVS ska planeras in. Anmälan ska göras till brandmyndigheten och bolagets försäkringsbolag. Din leverantör av entresol bistår med alla dessa planeringsfrågor.