Hur litet ett hus än är så behövs det ett fungerande flöde av luft. Inomhusluft har en tendens att bli fuktig, och det märks lätt på hus som ingen har vistats i på länge. Dålig ventilation kan resultera i fuktfläckar och mögel på väggar, golv och tak.

I villor och fritidshus kan det räcka med något så litet som att sätta en ventilerande list ovanför fönstren, eller installera ventilation i form av de runda ventiler som man själv kan välja flödet på. De släpper inte in någon kyla från utsidan, men inomhusluften blir genast torrare och friskare.

 

Krav för fritidshus

Idag ställs det olika slags krav på olika sorts hus. De skiljer sig åt gällande exempelvis ventilation. De hustyper som man oftast kommer i kontakt med som privatperson är villor, fritidshus och komplementbostäder. 

För en komplementbostad, till exempel en friggebod, bolundare eller attefallshus, finns det inte samma krav på ventilation som för en permanentbostad. Men det kan ändå vara en byggnad med både badrum och kök. Därför kan det vara klokt att se till att även dessa typer av byggnader har god ventilation. Det kommer att löna sig långsiktigt.

 

 

Råd och utförande

Om man behöver råd angående Ventilation i Södertälje kan man anlita ett företag som kan hjälpa till med såväl installation som planering och råd gällande vilken typ av ventilation som behövs. Det är en stor trygghet för en privat husägare som kanske inte har den kunskapen redan. Man kan därför börja med att förklara sina behov och sedan låta installatören titta på huset, innan arbetet ska utföras. På det viset har installatören med sig allt material vid installationen och behöver inte lägga tid på att åka och köpa eller hämta det som behövs. Sedan kan man njuta av ett friskt hus som kommer att hålla i många år.