Juridik innefattar många olika rättsområden, och den som väljer att utbilda sig till advokat kommer inte att få svårt att hitta jobb. Detta då en advokat inte bara bistår klienter i rätten, utan även kan arbeta inom utbildning, forskning, rådgivning, FN, EU och andra internationella organisationer etcetera. Men det krävs att man också specialiserar sig inom exempelvis migrations- och asylrätt, EU-rätt och internationell rätt, civilrätt, avtalsrätt med mera. 

För att bli advokat specialiserad på Asylrätt i Göteborg måste man först studera juridik vid universitetet. Studierna tar ungefär fem år och man kan efter godkänd examen kalla sig jurist. Därefter måste man under minst tre år praktisera sina specialkunskaper som biträdande jurist inom någon typ av juridisk verksamhet som exempelvis ett advokatkontor eller en juridisk byrå. Innan man slutligen kan kalla sig advokat måste man genomgå en examination via Advokatsamfundet där man också sedan ansöker om att få gå med efter godkänt prov.

 

Särskilda yrkesetiska regler för advokater

Som advokat och medlem i Advokatsamfundet förbinder man sig att verka enligt något som kallas ”god advokatsed”. Det är en rad olika yrkesetiska regler som varje advokat måste försöka följa. Den viktigare är att advokaten alltid ska verka för sin klients bästa och vara lojal mot denna. Men de innefattar även rekommendationer om advokatarvode, hur man ska verka som advokat, hur man som advokat ska handla i situationer då det kan vara svårt att vara oberoende gentemot klienter, med mera. 

 

 

Vad gör man om man är missnöjd med en advokat?

Bryter man mot reglerna kan man bli varnad och till och med utesluten ur Advokatsamfundet och mista sin advokattitel. Om man som klient upplever att en advokat  inte har varit lojal och om man är missnöjd ska man anmäla detta. Enklast gör man detta elektroniskt via den särskilda blankett som finns på Advokatsamfundets hemsida.